top of page

Política de privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
 

 • Responsable ISIDRE ARCHS, S.L.

 • Finalitat Utilitzem les seves dades, entre altres finalitats, per a atendre les seves consultes i informar-lo dels nostres serveis.

 • Legitimació La legitimació per al tractament de les seves dades resideix, principalment, en el consentiment exprés de l'usuari.

 • Destinataris Les seves dades seran tractades per altres empreses del Grup i tercers col·laboradors que treballen amb ISIDRE ARCHS, S.L.

 • Drets Té dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se, limitar i sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.

 • Informació addicional Pot consultar informació addicional i detallada sobre com gestionem les seves dades personals i els drets dels quals disposa consultant el text complet de la Política de Privacitat que segueix a continuació, així com la Política de Cookies.INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

ISIDRE ARCHS, S.L.  es compromet, en qualitat de Responsable del tractament de les seves dades personals, a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries a fi de garantir que el tractament de les seves dades és conforme amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 (d'ara endavant, “RGPD”) i la Llei orgànica 3/2018.

ISIDRE ARCHS, S.L. tracta les seves dades personals de manera lícita i lleial, assegurant-se que reben la protecció adequada i que no són objecte d'utilització indeguda. Així mateix, la voluntat d'ISIDRE ARCHS, S.L. és la de ser transparent en l'àmbit de la gestió de les dades personals dels usuaris del lloc web, posant a la disposició dels mateixos tota la informació necessària sobre la recopilació i tractament de les seves dades.

L'objectiu de la present Política de Privacitat és, per tant, informar-lo sobre qui tractarà les seves dades personals, per què recollim aquestes dades, durant quant temps conservarem les dades recollides, a qui els cedirem i quins són els seus drets en el present àmbit.

En facilitar-nos la seva informació personal i utilitzar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i comprès la informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal exposada en la present Política de Privacitat i en la Política de Cookies. 

 1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

  El Responsable del tractament de les seves dades personals és:
  Denominació social: ISIDRE ARCHS, S.L.
  N.I.F: B60222684
  Telèfon: 93 653 07 59
  Adreça: C/ Josep Ros i Ros, 9, Polg. Ind. La Clota, 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
  Correu electrònic: info@archsconstructora.com

   

 2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

  Depenent dels productes, serveis o funcionalitats sol·licitats pels usuaris, ISIDRE ARCHS, S.L. necessitarà tractar amb unes dades o altres que, en general, seran els següents:
  Dades identificatives i de contacte: nom i correu electrònic.
  Dades recollides automàticament: en interactuar amb el nostre lloc web, unes certes dades de navegació es recopilen automàticament. Aquesta informació es recapta a través de cookies, la regulació de les quals queda detallada en la Política de Cookies d'ISIDRE ARCHS, S.L.

  Les dades personals recopilades són tractats per a les següents finalitats:
  Atenció a clients i usuaris: canalitzar i atendre les seves sol·licituds, consultes i reclamacions per a la seva gestió i resolució;
  Millorar l'experiència de l'usuari en el lloc web: realitzar estudis analítics i estadístics sobre com els usuaris naveguen pel lloc web d'ISIDRE ARCHS, S.L.

   

 3. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

  La base legal que ens permet tractar les seves dades personals depèn de la finalitat per a la qual els tractem, tal com es detalla a continuació:

  Atenció a usuaris i clients: la legitimació del tractament de les seves dades resideix en l'interès legítim d'ISIDRE ARCHS, S.L. per a atendre les seves sol·licituds i reclamacions per a poder atendre-li adequadament i resoldre les seves peticions. Quan es tracti de supòsits de reclamacions o incidències relacionades amb el servei prestat, el tractament de les seves dades resulta necessari perquè ISIDRE ARCHS, S.L. pugui complir amb les obligacions contractuals. En cas de consultes relacionades amb l'exercici dels seus drets reconeguts legalment en matèria de protecció de dades, ISIDRE ARCHS, S.L. requereix el tractament de les seves dades per a complir amb les obligacions legals que la vinculen en el present àmbit.

   

 4. DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

  Les seves dades personals seran degudament conservats durant el temps imprescindible per a poder ser utilitzats segons la finalitat per la qual van ser recaptats.

  Si un usuari enviés el seu curriculum vitae a través d'ISIDRE ARCHS, S.L., es conservarà el mateix un màxim de dos anys.

  Les dades personals s'emmagatzemaran, aplicant les mesures de seguretat idònies per a garantir la seva exactitud i integritat, mentre que el seu tractament resulti necessari per al fi pel qual van ser recollits o mentre l'usuari no exerceixi el seu dret de supressió o limitació del tractament.

  En aquests supòsits, mantindrem bloquejada la seva informació personal, sense donar-li cap tractament, durant els terminis previstos legalment per a atendre eventuals responsabilitats i poder acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Posteriorment, ISIDRE ARCHS, S.L. eliminarà definitivament les seves dades personals.

   

AMB QUI PODEM COMPARTIR LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran tractats per membres d'ISIDRE ARCHS, S.L. que actuen en nom de l'organització i en relació amb els quals s'han perfeccionat els corresponents contractes, en els quals es recullen obligacions específiques de confidencialitat i de gestió diligent de dades personals conforme a la legislació vigent en el present àmbit.

En determinats casos, a fi de poder complir amb les finalitats exposades en la present Política de Privacitat, ISIDRE ARCHS, S.L. necessita compartir les seves dades personals amb altres companyies del Grup i amb els següents tercers:

 • proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client;

 • proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat;

 • autoritats i organismes públics per a: atendre una ordre, citació o recerca judicial, o per qualsevol altra causa requerida per llei; atendre possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades personals; prevenir usos il·legals del nostre lloc web o violacions de les polítiques del nostre lloc web; fer front a reclamacions de tercers; contribuir a la prevenció i recerca de supòsits de frau, entre altres.


Aquests tercers col·laboradors únicament tenen accés a la informació personal necessària per a dur a terme els corresponents serveis i se'ls exigeix que no la utilitzin per a una altra finalitat diferent a la sol·licitada. ISIDRE ARCHS, S.L. també exigeix a aquests tercers el mateix grau de protecció i confidencialitat que aplica en la gestió de la seva informació personal. Així mateix, tots ells estan subjectes a les obligacions previstes en els seus respectius contractes de tractament de dades perfeccionades amb ISIDRE ARCHS, S.L.

 

 1. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

  Està legitimat per a exercitar els següents drets en relació amb el tractament de les seves dades personals:

  Accés (art. 15 RGPD): permet obtenir determinada informació sobre les finalitats per a les quals s'estan tractant les seves dades, els destinataris als quals es comuniquen o les categories de dades que estan sent tractats, entre altres.
  Rectificació (art. 16 RGPD): permet dirigir-se al Responsable del tractament per a modificar aquelles dades personals que fossin inexactes i per a completar els que fossin incomplets.
  Supressió (art. 17 RGPD): permet sol·licitar la supressió, sense dilació indeguda, de les seves dades personals que estiguin sent tractats pel Responsable.
  Limitació del tractament (art. 18 RGPD): permet obtenir del Responsable la limitació del tractament de les seves dades.
  Portabilitat (art. 20 RGPD): li permet rebre les seves dades personals o que els mateixos siguin enviats a un tercer, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.
  Oposició (art. 21 RGPD): li permet oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable. No obstant això, només pot exercir aquest dret enfront de tractaments emparats per la base legítima d'un interès públic o un interès legítim del Responsable.

  6.1 Com puc exercir els meus drets?
  Per a poder exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, ISIDRE ARCHS, S.L. posa a la seva disposició els següents mitjans:

  Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a ISIDRE ARCHS, S.L. indicant el motiu de la seva sol·licitud i el dret que desitja exercitar, havent d'adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant.

  Enviant un formulari emplenat i signat, havent d'adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant, a l'adreça de correu electrònic: info@archsconstructora.com

  A continuació, es faciliten els formularis per a poder exercir els diferents drets:

  Dret d'accés
  Dret de rectificació
  Dret de supressió

  Dret de limitació del tractament
  Dret a la portabilitat
  Dret d'oposició

  Així mateix, té dret a dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php) per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

   

 2. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

  La present Política de Privacitat està subjecta a revisió contínua per part d'ISIDRE ARCHS, S.L., modificant-se sempre que resulti necessari a fi d'adaptar-la a l'actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol variació en el nostre lloc web.

  En cas que l'actualització de la Política impliqui un canvi substancial en el tractament de les seves dades personals, li notificarem aquesta modificació a través del nostre lloc web (mitjançant un bàner, un pop-up o una notificació push) a l'efecte de que pugui revisar-la i valorar-la.

  Per això, li recomanem revisar periòdicament la Política de Privacitat per a mantenir-se informat sobre qualsevol novetat relacionada amb el tractament de les seves dades personals.
   

bottom of page