top of page

I Construction Photography Contest bases

 1. Participants 
  Podrà participar qualsevol persona major de 18 anys.
  Els empleats d'Archs Constructora podran participar, encara que no podran optar als premis.
   

 2. Temàtica
  Qualsevol fotografia del procés de construcció de qualsevol obra en el seu sentit més ampli, tant en edificació com en obra industrial, obra civil i reformes o rehabilitació.
  No s'admeten fotos d'edificis o obra acabada.

   

 3. Dotació
  S'estableix un primer premi de 600€, un segon premi de 300€ i un tercer premi de 150€. Accèssit extraordinari de 300€ per a la millor fotografia presentada per treballadors o tècnics de la construcció, que pot sumar-se a qualsevol dels premis ordinaris.

   

 4. Característiques de les fotografies
  Cada concursant podrà presentar una sola fotografia en format digital, que ha de ser de realització pròpia i presa amb data posterior a l'1 de juliol de 2022.

  Pot estar editada sempre que el contingut de la mateixa correspongui a la foto original. No s'acceptaran fotomuntatges ni la inclusió d'elements gràfics aliens a la imatge original.

  Per a optar als premis, la fotografia ha de complir els següents requisits:

  Resolució: major o igual a 6 MP  ≈ 3008x2000 px  
  (si no està segur de complir aquest requisit pot enviar la seva foto i nosaltres l'informarem)

  Verificació - Metadades: La fotografia pot incorporar les metadades originals, incloent les coordenades GPS o podrà indicar aquestes dades vostè mateix en el formulari de participació: data en la que va ser presa i dades de localització, bé les coordenades GPS o bé les dades suficients per a establir el punt des d'on es va prendre la fotografia.

  Format: Qualsevol format i proporció

  Tipus d'arxiu: JPG, RAW, TIFF, HEIC, PNG, BMP.

  No optaran als premis les fotografies que no compleixin aquests requisits. L'organització es reserva el dret de sol·licitar informació addicional al participant per a donar per vàlida per al concurs la fotografia presentada.

   

 5. Lliurament de fotografies
  Termini: del 15 d'abril al 15 de juny de 2023, tots dos inclosos.
  Forma d'enviament: Es realitzarà emplenant el formulari de participació des de la nostra pàgina web www.archsconstructora.com

  Si té algun dubte o se li presenta qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres mitjançant el correu concursfotografiaconstruccio@archsconstructora.com

  Omplir i enviar aquest formulari implicarà l'acceptació d'aquestes normes de participació per part del concursant.

 6. Jurat i resolució del concurs
  a) El jurat podrà declarar desert algun dels premis indicats en el punt 3. En tots els casos, la seva decisió serà inapel·lable.

  b) La resolució del jurat es farà pública mitjançant la seva publicació en la nostra pàgina web i xarxes socials.
  Les persones premiades rebran notificació, per correu electrònic, no més tard del 10 de juliol de 2023.
  Els guanyadors hauran d'acreditar la seva identitat aportant còpia del seu DNI, NIE o passaport.

  c) La data de lliurament de premis es comunicarà de manera simultània a la comunicació dels guanyadors.
  Tots els guanyadors podran assistir al lliurament de premis i en el cas del guanyador del primer premi, aquesta assistència serà obligatòria, si així ho requereix l'organització.

  d) Els premis es dipositaran mitjançant transferència bancaria en el compte bancari,a Espanya, de cadascun dels premiats en els 10 dies següents a la comunicació dels premis.

  e) D'acord amb la legislació espanyola, sobre l'import del premi s'aplicarà la retenció en concepte d'IRPF, vigent en cada moment.
   

 7. Sobre drets i propietat de les obres
  Tots els participants autoritzen a Isidre Archs, S.L. a la reproducció de la seva fotografia en qualsevol mitjà i per temps indefinit, citant la seva autoria o de manera anònima, segons ho hagi indicant el concursant en el formulari de participació.

  Les persones guanyadores cedeixen a Isidre Archs S.L. tots els drets de propietat intel·lectual previstos en el Reial Decret 1/1996, excepte els drets morals regulats en l'art. 14 de la referida llei.

  Isidre Archs, S.L., garantirà l'anonimat de tots els participants que així ho hagin expressat, exclosos els premiats que amb independència de la preferència indicada en el formulari de participació, accepten es faci públic el seu nom en el moment d'elecció de les obres guanyadores.

  La participació en el concurs implica la total acceptació de les presents bases.

Aquest concurs està organitzat per
Isidre Archs, S.L.
Pol. Ind. La Clota, Carrer Josep Ros i Ros, núm. 9
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona
concursfotografiaconstruccio@archsconstructora.com

14 d'abril de 2023

bottom of page